สนใจสั่งบายศรี พานพุม อุปกรณ์ทำบายศรี สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ โทร 083 600 8061