ร้านบายศรีไทย116 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาอุดหนุนซื้อสินค้า และเป็นกำลังใจในการทำงานความคิดสร้างสรรค์ ประดิดประดอย งานศิลปของไทย ให้ดำรงอยู่ต่อไปในภายหน้า ผลงานของร้านบายศรีไทย ขอสงวนลิขสิทธิ ห้ามนำไปลอกเลียนแบบใช้ในการค้า นอกจากใช้ในการศีกษา

SAM_0612

SAM_0327ช่อง3สรยุทธช่อง3มะพร้าวช่อง3เที่ยงช่อง3กระทง2 ใบช่อง3TBSกระทงSAM_0327SAM_0612

COPYRIGHT © 2014 บายศรีไทย